Travel Europe

ม่อนจอง – Mon Jong

ที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูกาลท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ม่อนจอง ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ เป็นเพียงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามควรค่าแก่การออกเดินทางไปเยือนสักครั้ง...

POPULAR

Pin It on Pinterest